Doučování Olomouc

Doučování Olomouc, to je kvalitní doučování matematiky, angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších předmětů. Doučování realizujeme ve vlastních plně vybavených učebnách a vyučujícími jsou profesionální lektoři.

Zkušení lektoři

Doučování vedou zkušení lektoři, kteří přošli mnoha školeními a na které se opravdu můžete spolehnout. Lektoři umí látku jasně a srozumitelně vysvětlit a při výuce využívají naše know-how.

Vlastní učebny

Studenti se s lektory scházejí v našich vlastních plně vybavených učebnách v centru Olomouce. Studenti se tak mohou plně věnovat danému předmětu a nic je neruší.

Doučování nese výsledky

Lektor se věnuje pouze jednomu žákovi a látku mu polopatě vysvětlí. Při pravidelném doučování a plnění úkolů se tak výsledky dostaví poměrně rychle a student učivo rychle pochopí.

Skvělé zázemí a tým lektorů

Učebna doučování Olomouc

Naše učebny najdete v samém centru Olomouce, nemusíte tak nikam složitě dojíždět. Učebny jsou plně vybaveny, samozřejmostí je připojení k internetu, sociální zázemí ale také občerstvení. Používáme nejnovější učebnice pro střední školy a základní školy. V naší knihovně jsou zastoupeny téměř všechny dostupné učebnice angličtiny, němčiny, španělštiny ale také matematiky.

Kvalitní doučování

  • matematiky
  • angličtiny
  • češtiny
  • němčiny
  • francouzštiny
  • fyziky
  • chemie
  • a dalších předmětů

Pro koho je doučování určeno?

Doučování je určeno pro žáky a studenty základních a středních škol. Je vhodné pro všechny ty, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky, na reparát a nebo na maturitu. Navštěvuje nás však také mnoho žáků, kteří si chtějí zlepšit prospěch v daném předmětu, např. když jim hrozí horší známka, než jakou by si představovali ale také v případě, že chtějí látku víc pochopit. Ruku na srdce, ve škole, kde je ve třídě i 30 žáků, se nemůže lektor plně věnovat úplně všem. A právě proto jsme přišli s myšlenkou individuálního doučování, kdy se lektor věnuje pouze jednomu studentovi.

Doučování se vyplatí

Ze statistik českého Úřadu práce vyplývá, že nezaměstnanost v Olomouckém kraji se pohybuje kolek 7% a je tedy jednou z nejvyšších v Česku. Větší šanci na uplatnění mají samozřejmě vzdělanější lidé. Nemusí se nutně jednat o vysokoškolsky vzdělané osoby, mnohdy je velký rozdíl i mezi vyučeným člověkem a člověkem s maturitou. Obecně ale platí, že čím vyšší vzdělání, tím větší šance na získání lepší pracovní pozice s lepším finančním ohodnocením. Investice do vzdělání se tedy rozhodně vyplatí. Doučování je jednou z prvních investic, kterou mladý člověk může ve svém životě učinit. Douřování vám pomůže v přípravě na získání lepšího vzdělání.

Jaké jsou přednosti našeho doučování?

  • Doučování v Olomouci probíhá individuální formou a lektor se věnuje vždy pouze jednomu žákovi.
  • Výuka je založena na našem vlastním knoh-how, které využívá principy práce s pamětí.
  • K dispozici jsou žákům pouze ověření lektoři, kteří jsou bez nadsázky odborníky ve svém oboru.
  • Pro doučování jsou žákům k dispozici plně vybavené učebny v centru Olomouce. Samozřejmostí je klidné prostředí, kde není student ničím rušen.
  • K dispozici je žákům také odpočinková zóna, kde je možnost občerstvení. Díky tomu se žáci na učivo snadněji soustředí.
  • Pravidelně informujeme rodiče průběhu výuky a konzultujeme s nimi další možnosti a cíle doučování.
  • Termíny doučování můžeme po dohodě snadno změnit tak, aby vždy vyhovovaly především žákům.